RPM är ett 45 minuter långt cyklingspass i grupp baserat på utomhuscykling. Du trampar till inspirerande musik motsvarande 20-25 kilometer i varierande terräng och bestämmer hur hårt du vill träna genom att själv välja motstånd.

RPM finns även som 30 minutersklass.